Endüstriyel Tesisler
 • • Avrupa ve özellikle İtalya’dan her türlü yeni veya ikinci el endüstriyel tesis ve ekipman tedariği, talep edilmesi durumunda anahtar teslim çözüm sağlanması
 • • Müşterilerin talep ve istekleri doğrultusunda, Avrupa ve özellikle İtalya’dan yerinde işletilmek üzere, katma değeri yüksek, endüstriyel yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve gerekli satın alma organizasyonları
Enerji
 • • Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji tesisleri ile bunların alt bileşenlerinin tedarik ve satış danışmanlığı
 • • Türk yatırımcıları için, Avrupa ve özellikle İtalya’da, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi üretim tesislerinin satın alma ve yerinde işletme organizasyonları
 • • Özgün yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin projelendirilmesi ve ülkemize yüksek teknoloji know-how transferi
İnşaat
 • • Yurtiçi ve/veya yurtdışı her türlü nitelikli inşaat projesi (boru hatları, otoyol, demiryolu, köprü, baraj, metro ve havalimanı gibi) için Avrupa ve özellikle İtalya merkezli şirketler ile Türk şirketler arasında iş ortaklığı (Joint Venture) organizasyonu
 • • Yurtdışı merkezli şirketler için Türkiye’de, Türk şirketler için yurtdışında nitelikli inşaat proje ve ihalelerinin takibi ve danışmanlığı


Liman
 • • Liman yatırımı danışmanlığı
 • • Limanlara yönelik yenileme, genişletme ve tarama faaliyetleri için çözüm ortaklığı

Madencilik
 • • Yurtdışı ve/veya yurtiçi hammadde(mineral) tedariği
 • • Türk yatırımcıların Türkiye’deki madencilik projeleri için, rezerv belirleme ve maden geliştirmesi konusunda, yetkin ve tanınırlılığı yüksek yabancı ülke merkezli teknik şirketler konusunda aracılık ve danışmanlık
 • • Yüksek maliyetli maden arama finansmanının sağlanması için yabancı şirketler ile Türk yatırımcılar arasında iş ortaklığı (joint venture) organizasyonu