1978 yılında başkanımız Hasan Hayrettin Ünder tarafından Milano/İtalya’da kurulan ÜNDER Srl’nin devamı olan SERENA Endüstri Ürünleri Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 1998 yılında kurulmuştur. Başkanımızın liderliği altında, kuruluşundan bu yana SERENA,  ülkemizdeki endüstriyel gelişimi yakından takip ederek, Türkiye’deki birçok yatırımın gerçekleştirilmesi konusunda yönlendirici bir görev üstlenmiş, Türkiye’ye yeni teknolojilerle birlikte katma değeri yüksek yatırımların gelmesine aracılık yapmıştır. 2007 yılında, yabancı bir şirketin ortak olarak bünyemize dahil olmasıyla birlikte şirketimiz, uluslararası anlamda ilave yetenekler kazanmıştır.

 

SERENA, özellikle sanayi ve enerji tesisleri, boru hatları, otoyol, demiryolu, liman ve havalimanı gibi ülkemizin altyapısına ve marka değerine önemli katkı yapan büyük projeler için,  yurtdışından ve özellikle İtalya’dan, kendi konularıyla ilgili oldukça yetkin ve prestijli şirketler ile Türk şirketlerin,  böylesine projelerde beraber hareket etmelerine imkan verecek birlikteliğin gerçekleşmesine aracılık etmiştir.

 

Bunun yanısıra, ülkemize gelerek, özellikle enerji tesisi ve bunların alt bileşenleri gibi özgün ürünlerde, Türk sanayici ve yatırımcılarına alternatif çözümler sunmayı hedefleyen, yabancı tedarikçiler için, farklı seviyelerde ve proje temelli olarak satış danışmanlığı hizmeti vermeye devam etmektedir.

 

Bu kapsamda, şirketimiz, Ankara’da yerleşik ofisi ile, farklı sektörlerdeki yüksek katma değerli yatırımların planlanması, bu projelerin uygulanması için gerekli yabancı know-how transferinin sağlanması, şirket evlilikleri (joint venture) organize edilmesi ve yatırımlarda gerekli makina/ekipman tedariğinin sağlanması ve yabancı tedarikçiler için proje temelli satış danışmanlığı konularında faaliyet göstermektedir.

 

Dinamik ve tecrübeli ekibiyle, şirketimiz, müşterilerinin ihtiyaç duydukları gereksinimlerinin doğru ve etkin tespitini sağlayarak, gerektiğinde karşılıklı işbirliği içerisinde bulunulan fon kuruluşları aracılığıyla, farklı seviyelerde finansman olanakları sunabilmektedir.