• Projelerin nitelikleri ve gereksinimlerine göre yerli ve yabancı firmalar arasında İş Ortaklıkları (Joint Venture) kurulumunun organize edilmesi,
  • İrtibat halinde bulunulan fon kuruluşları aracılığıyla gerekli yatırım finansmanlarının sağlanması,
  • Avrupa’dan ve özellikle İtalya’dan her nevi endüstriyel tesisin tedarik edilmesi,
  • Müşterilerimizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye ve Dünya’da piyasa araştırmaları yapılması ve raporlanması,
  • Türkiye temsilciliklerini yürüttüğümüz uluslararası firmalar için Türkiye’de pazar, proje ve müşteri takibinin yapılarak satış danışmanlığının sağlanması.